Sporuri la pensie! Ce modificări au fost aduse de noua Lege a pensiilor și care sunt sporurile în funcție de vechime

Noua Lege a pensiilor cuprinde mai multe modificări, printre care și modul de acordare a sporurilor în funcție de vechimea în muncă.

Persoanele care nu aduc dovada venitului total lunar realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorarea punctajelor lunare, care corespunde stagiului de cotizare realizat în perioada 1 februarie 1975-1 aprilie 2001, cu un procent de 10%.

Salariile ce folosesc pentru determinarea punctajelor lunare sunt salariile brute sau nete, după caz, în corespondență cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

Sporuri la pensie! Modificări aduse de noua Lege a pensiilor și sporuri în funcție de vechime

salariile brute, până la data de 1 iulie 1977

salariile nete, de la 1 iulie 1977 până la 1 ianuarie 1991

salariile brute, de la 1 ianuarie 1991

Sporul de vechime care utilizează la stabilirea punctajelor lunare este:

-pentru perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1083: 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani

5% pentru o vechime cuprinsă între 10-15 ani

7% pentru o vechime cuprinsă între 15-20 ani

10% pentru o vehicme totală de peste 20 de ani- perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992

3% pentru o vechime cuprinsă între 3-5 ani

6% pentru o vechime cuprinsă între 5-10 ani

9% pentru o vechime cuprinsă între 10-15 ani

12% pentru o vechime cuprinsă între 15-20 de ani

15% pentru o vechime de peste 20 de ani

Sectorul bugetar

„Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele:

a) gradația 1 – de la 3 ani la 5 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b) gradația 2 – de la 5 ani la 10 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

c) gradația 3 – de la 10 ani la 15 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d) gradația 4 – de la 15 ani la 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e) gradația 5 – peste 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază”