Tichete de masă 2019. Cum se acordă anul acesta şi ce trebuie să ştii

Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se mențin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Ordonatorii de credite stabilesc nivelul sporurilor cu respectarea alin. (1) având obligația încadrării în cheltuielile de personal aprobate pe anul 2019 prin buget.

Tichete de masă 2019. Acestea sunt bilete care se acordă lunar pentru achiziția de alimente și se distribuie în format tipărit sau electronic. Tichetele de masă se folosesc în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine care utilizează astfel de bilete.

Tichete de masă 2019. Ce valoare au în 2019

Bonurile de masă au o valoare maximă de 15,18 lei și se distribuie în ultima treime a fiecărei luni pentru luna următoare.

Tichetele de masă tipărite sunt valabile dacă pe ele sunt înscrise date precum numele și adresa emitentului, valoarea bonului, perioada, spațiul unde sunt trecute datele celui care primește bonurile, dar și interdicția de a se folosi pentru achiziționarea anumitor produse.

Toate aceste date se vor regăsi și pe tichetele în format electronic.