Sărbătoare importantă, maine, pentru toţi creştinii. Rugăciunea care alunga gândurile rele şi necazurile

Un mare Sfânt al creştinătăţii este prăznuit în fiecare an, pe data de 7 februarie. Aşadar, Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, este sărbătorit joi, pe data de 7 februarie.

Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, a fost un om bun, el dedicându-şi viaţa credinţei.

Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, a făcut multe minuni în timpul vieţii.

Rugăciunea către Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului

“Ca pe un arhipăstor preaîndumnezeit al Lampsacului și ca pe un făcător de minuni și izvor îmbelșugat, te lăudăm pe tine, Ierarhe insuflat de Dumnezeu.

Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviți de tot necazul cei care strigă către tine: Bucură-te, Părinte Partenie!

Icosul 1

Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut, Ierarhe Partenie, și cu darurile îngerești faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viața ta, strigăm cu glas mare:

Bucură-te, cel prin care Hristos este lăudat

Bucură-te, cel prin care dușmanul este alungat

Bucură-te, păstor preaîndumnezeit al Lampsacului

Bucură-te, făclie luminoasă a Helespontului

Bucură-te, culme a smereniei și comoară a dragostei

Bucură-te, adânc al curăției și făcător de minuni

Bucură-te, că te-ai umplut de lumină cerească

Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului

Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Isus

Bucură-te, ocrotitorul și apărătorul nostru

Bucură-te, cel prin care credincioșii se aprind

Bucură-te, cel prin care dușmanii sunt surpați

Bucură-te, Părinte Partenie! Amin”.