Sa o rostesti astazi: Rugăciunea care se citeşte la începutul Postului Mare.

În tipicul slujbelor bisericeşti, Postul Mare sau Postul Sfintelor Paşti, cel mai lung şi mai aspru post din calendar, începe cu rostirea unei rugăciuni.

Astazi, 11 martie, începe Postul Mare.

În prima săptămână, în biserici va fi oficiat Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, iar de miercuri se săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite.

Prima rugăciune care se citeşte la începutul acestei perioade se regăseşte în cartea de cult numită Molitfelnic:

Nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt departe pe mare, Dumnezeul nostru, Care mai înainte ai rânduit prin Legea cea veche şi cea nouă aceste patruzeci de zile, la care ne‑ai învrednicit acum să ajungem;

Articolul continuă după reclame

de la Tine cerem şi Ţie ne rugăm, întăreşte‑ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim într‑însele cu bună nevoinţă, spre slava numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea păcatelor noastre, pentru potolirea patimilor şi stârpirea a tot păcatul, pentru ca prin pocăinţă împreună cu Tine, să ne sculăm din faptele cele grele şi să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta în toate zilele noastre.

Că Ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.