Rugăciunea pentru sănătate pe care trebuie să o spui vineri, 8 martie

Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei, este pomenit în calendarul creştin ortodox la 8 martie.

Sfântul Teofilact a fost demnitar şi sfetnic de taină al împăratului iconoclast Leon Isaurul (717-740). Era şi prieten al Sfântului Tarasie, cel care a devenit patriarh al Constantinopolului şi a prezidat în această calitate cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic de la Niceea (787)

Rugăciunea către Sfântul Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidiei, pentru sănătate

Neştiut ai trăit, preafericite, dar Isus te-a arătat pe tine tuturor, luminând ca un astru, punându-te ca pe o lumină în­ţelegătoare în sfeşnic. Şi ţi-a înmânat tablele dogmelor Du­hului, cu care luminează-ne şi pe noi.

Să cântăm Domnului, Ce­lui Ce a povăţuit pe poporul Său, prin Marea Roşie, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stând înaintea Scaunului Stă­pânului, purtătorule de Dum­nezeu Părinte Teofilact, păzeşte pe cei ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Te-a uns pe tine, după vred­nicie, harul Duhului, preaferi­cite, pentru adevăr şi pentru bunătatea obiceiurilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca să dobândeşti cele cereşti, fericite, ai călcat în picioare toate cele pământeşti şi ai ur­mat lui Isus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin