Rugaciunea catre Părintele Antonie cel Mare. E de mare ajutor la nevoi: Trebuie sa o spui maine

Calendarul creștin ortodox arată că pe 17 ianuarie, se pomenește precuviosul părinte Antonie cel Mare.

Rugăciunile sale erau cunoscute pentru binele adus. Acesta a trăit pe vreme împăraților Dioclețian și Maximian și a ajuns până în timpurile conducerii credinciosului împărat Constantin și ale fiilor lui.

Părintele Antonie cel Mare și-a petrecut viața in pustietății pentru a aduce pilde tuturor. El a ajuns cel dintâi îndrumător al vieții de obște, ajungând și dascăl. Învățăturile și credințele sale au fost impresionante. Părintele a trăit 105 ani.

Rugaciunea catre Părintele Antonie cel Mare:

„„Sfinte Părinte Antonie, cel ce te-ai învrednicit să fi vas ales al Mântuitorului Hristos prin credința și prin viața ta curată, cu rugăciunile noastre către Dumnezeu și roagă-L pentru sănătatea, pentru mântuirea, pentru ajutorul și pentru iertarea păcatelor tuturor celor ce aleargă la ajutorul Tău cel sfânt.

Cel ce ai fost pe pământ și durerile noastre le ști și păcatele noastre le cunoști, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale celor ce aleargă la mijlocirea Ta și nu te uita la nevrednicia celor ce Te roagă, ci la slava și mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai mărturisit și spre care se îndreaptă rugăciunea ce Ți-o aducem cu atâta nădejde.

Slăvite făcător de minuni, părintele săracilor, ocrotitorul văduvelor, sprijinitorul orfanilor, alesul vas al Mântuitorului Hristos, vino cu obișnuita Ta îndurare în ajutorul nostru, prin rugăciunile Tale, către Dumnezeu, ca să fim mângâiați în nevoi, ca să fim spijiniți în necazuri, ca să fim apărați de primejdii, de ispite, de pofte netrebnice și de păcate.”

De asemenea, tot pe 17 ianuarie se pomenește și cuviosului părintelui nostru Antonie cel Nou, purtătorul de Dumnezeu şi făcătorul de minuni, care a sihăstrit în schitul Veria, şi care în pace s-a săvârşit, evlaviosul împărat Teodosie cel Mare și pomenirea cuviosului Ahila, despre care se vorbește în Pateric, care a murit în pace.