Declaratia unică 2019. Cum arată și cum se completează noul formular ANAF

ANAF are o declarație unică în 2019. Acesta este un proiect de ordin spre dezbatere publică ce vizează „declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”. Din păcate, noul formular va complica puțin spiritele.

Declarația unică din 2018 a ANAF va urma să fie modificată pentru că stabilirea impozitului pe venit, dar și a contribuțiilor sociale este efectuată de contribuabil. Care sunt modificările apărute în 2019 în noul formular?

„Am avut o discuţie cu cei de la Transfond, care vor prelua această funcţie de la ANAF, pentru a rezolva situaţia acelor popriri nejustificate, întârzieri şi neplăceri create sau aduse unui contribuabil, din lipsa unui sistem la nivelul ANAF-ului care să evite astfel de situaţii”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, citat de adevăru.ro.

Declarație unică 2019. ANAF aduce un formular nou!

Site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală a anunțat faptul că există un nou proiect de ordin. Aceasta trebuie depusă până la data ultimă de 15 martie a anului în curs.

De asemenea, declarați unică ANAF 2019 se poate face și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Care sunt modificările aduse declarației unice ANAF?

– includerea rubricilor necesare stabilirii de către contribuabili a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018;

– includerea unei secţiuni pentru declararea impozitului pe veniturile din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, realizate în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018, inclusiv.

– modificarea secţiunii privind destinaţia unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câştigul net anual impozabil, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, întrucât prin

– includerea unei secţiuni în vederea stabilirii venitului net anual impozabil şi a impozitului datorat pentru anul 2018, în cazul veniturilor din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real, potrivit art.118 din Codul fiscal.

– includerea unei secţiuni care să sprijine contribuabilii la stabilirea sumei de plată.

Depunerea declarațiilor unice ANAF:

– 010 – Se completează și se depune de către:

– persoanele juridice române;

– asocierile și alte entități fără personalitate juridică;

– deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române;

– reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Depunerea declarațiilor:

Se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.