Rugaciunea care se rostește astazi, de Buna Vestire! Toți creștinii trebuie s-o știe

Pe lângă tradițiile și superstițiile legate de sărbăoarea Bunei Vestiri, prăznuită în calendarul ortodox pe 25 martie, toți credincioșii trebuie să rostească rugăciunea de Buna Vestire, închinată Maicii Domnului.

Ce rugăciune se rostește de Buna Vestire – Acatistul Bunei Vestiri

“În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfânta Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează neputințele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se Numele Tău, vie Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ.

Articolul continuă după reclame

Pâinea noastră cea spre ființă, da-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Maica Domnului, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin”

Preasfântă Maica Domnuluiu, ceea ce eşti mai presus decât îngerii şi arhanghelii şi mai cinstită decât toată făptura, auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie, şi arată mila ta poporului dreptcredincios!

Izbăveşte oraşul acesta, toate oraşele şi satele, ţara aceasta şi tot poporul binecredincios de toate nevoile şi necazurile, ca să nu fie încercaţi nici de suferinţe, nici de spaime, ci îi păzeşte şi îi mântuieşte cu mila ta.

Roagă-te, Doamnă, pentru buna întocmire a văzduhului, ca pământul să-şi dea roadele sale spre hrănirea tuturor!

Aducându-ţi aminte de robii tăi şi netrecând cu vederea lacrimile şi suspinele lor, fii ocrotitoarea tuturor: pe cei rătăciţi povăţuieşte-i, pe prunci hrăneşte-i, pe tineri îi învaţă, pe cei bătrâni întăreşte-i, dar mai cu seamă păzeşte şi întăreşte sfânta Biserică a Fiului Tău.

Învredniceşte-ne, Maică a tuturor, prin rugăciunile tale, să stăm fără de ruşine de-a dreapta Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin!

Buna Vestire este cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului

Dintre sarba­torile Maicii Domnului, Buna Vestire este prima care a fost confirmată oficial în documente.