Românii pot începe să-şi retragă contribuţia la Pilonul II de pensii. Cum se face mutarea banilor la Pilonul I

Românii care au cotizat cel puțin 5 ani la Pilonul II de pensii pot începe să facă cereri pentru încetarea plăţii acestor contribuții şi transferarea lor în sistemul public de pensii.

Depunerea acestei cereri înseamnă că toată contribuţia la pensii de 25% din salariul brut se va duce la Pilonul I, adică la stat.

Atenţie, însă, până la data transferului în sistemul public de pensii, banii strânşi în cei mai bine de 10 ani la Pilonul II (sau mai puţin, în cazul celor care au început să contribuie la pensiile private obligatorii după anul 2008), vor rămâne în contul personal “până la deschiderea dreptului la pensia privată”.

În acest moment, sunt 7 milioane de români care contribuie la Pilonul II de pensie. În medie, fiecare român a strâns în ultimii 11 ani câte 5.000 de lei.

Cum se depune cererea de încetare a plăţii la Pilonul II

Pentru a cere încetarea plăţilor către Pilonul II, contribuabilul trebuie să trimită administratorului său de pensii private o cerere-cadru care conţine, pe lângă datele de identificare a participantului la Pilonul II (nume şi prenume, cod numeric personal, seria şi numărul Cărţii de identitate, data naşterii, etc) şi datele de contact (adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresă de corespondenţă, număr de telefon).

În cerere se va menţiona şi seria şi numărul actului individual de aderare, denumirea fondului de pensii administrat privat şi numele şi adresa administratorului.

Alte elemente esenţiale cuprinse în cererea-cadru privesc denumirea angajatorului, cu tot cu Codul Unic de identificare, dar şi denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul.

Acestei cereri i se anexează copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii şi o declaraţie pe proprie răspundere a participantului la Pilonul II, prin care recunoaşte că a cerut încetarea plăţii contribuţiei individuale la fondul de pensii administrat privat, „în conformitate cu prevederile art. 81 pct. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018”.

La nivel de reglementare secundară, aderarea şi evidenta participanţilor la fondurile de pensii administrate privat este detaliată prin dispoziţiile Normei A.S.F. nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare.