Primăriile dau tichete sociale pentru Paște 2019. Cine poate primi și ce acte sunt necesare

Mai multe primării din țară au anunțat deja că vor acorda tichete sociale de Paște 2019 pentru persoanele aflate în dificultate.

Valoarea tichetelor sociale, dar și criteriile după care acestea se acordă sunt stabilite de primăriile și consliile locale, însă, pensionarii cu venituri mici și persoanele cu probleme se regăsesc pe listele persoanelor care pot primi tichete sociale în 2019, de Paște.

Cetățenii care reprezintă cazuri sociale pot cere informații despre tichetele sociale și condițiile în care acestea se acordă de la primăria localității în care au domiciliul.

Tichetele sociale vor putea fi utilizate în primul rând pentru achiziţionarea de produse alimentare și, în anumite cazuri, pentru produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Tichetele sociale nu pot fi folosite pentru achiziționarea de țigări sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformare în bani.

Tichete sociale de Paște 2019, Galați

În Galați valoarea tichetelor sociale este de 100 de lei.

Tichete sociale în Galați pot primi următoarele categorii de persoane:

pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare;

familii cu patru sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;

familii monoparentale cu doi sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;

familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;

persoanele adulte cu handicap gradul I, II, III;

persoane/familii cu alte situaţii sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.
Condițiile pentru a beneficia includ cerința ca venitul net pe membru de familie trebuie să fie sub 700 lei/lună. Apoi nu trebuie să deţină în proprietate o locuinţă, un teren sau un autoturism şi să nu aibă susţinători legali sau persoane obligate prin lege la întreţinere

Acte necesare obținere tichete sociale 2019, Galați:

cerere tip;

actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;

acte care dovedesc situaţia materială a solicitantului şi a familiei acestuia (cupon pensie/indemnizaţie/alocaţie/vmg, adeverinţă salariu şi alte acte doveditoare ale venitului realizat);

acte medicale (actualizate) din care să rezulte starea de sănătate precară, dacă este cazul,(adeverinţă medic specialist, certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, bilet de ieşire din spital).

Tichete sociale de Paște 2019, Slatina

În Slatina, beneficiarii de tichete sociale de Paște 2019 sunt persoanele cu handicap grav sau accentuat și respectiv, pensionari – fără a se ţine seama de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună.

Tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoţită de copii xerox ale următoarelor documente:

Tichete sociale pentru pensionari:

documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;

act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;

act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

Tichete sociale pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:

act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;

act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;

documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap.

Tichete sociale 2019 – Constanța

Primăria Constanța a adoptat un program diferit de acordare a tichetelor sociale 2019. Programul constă în acordarea de tichete valorice în opt tranșe, în cursul anului 2019. Pentru fiecare tranșă vor fi acordate câte patru tichete valorice a câte 10 lei fiecare.

Condiții de acordare a tichetelor sociale:

a) persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 1.400 lei;

b) persoane fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;

c) persoane cu handicap grav sau accentuat;

d) persoane care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001;

e) persoane care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal.

f) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) – e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință, în baza unei anchete sociale.

Acte necesare:

– cerere tip;

– copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea “conform cu originalul”;

– documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz.