Premiul Aniversarea Căsătoriei: bani de la primărie pentru cuplurile căsătorite

Începând cu data de 4 februarie 2019, se pot depune, la Centrul pentru Seniori ai Municipiului București, dosarele pentru Premiul Aniversarea Căsătoriei 25, 50 și 75 de ani.

Astfel, Primăria Capitalei, prin Centrul la care se depun actele, oferă o diplomă de onoare și plata unui premiu familiilor care împinesc 25, 50 și 75 de ani de căsătorie.

Data intrării în vigoare a Hotărârii de Consiliul General a fost 22 iunie 2018, ulterior fiind și aprobată în cadrul ședinței ordinare ce a avut loc în data de 14.06.2018.

De menționat este că dosarele vor fi preluatea începând cu data de 01.07.2018. Potrivit Hotărârii de Consiliul Gneral, prin care s-a și aprobat proiectul, familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie vor primi, pe lângă diplomă, și suma de 1.000 de lei, familiile care împlinesc 50 de ani de fericire urmeacă să primească premiul de 1.500 de lei, iar cele care au rămas împreună timp de 75 de ani, vor primi suma de 3.000 de lei.

Premiul Aniversarea Căsătoriei. Acte necesare pentru depunerea dosarului

Pentru a obține premiul și diploma de onoare, familiile care se încadrează în împlinirea celor 25, 50 și 75 de ani de căsătorie în anul curent, trebuie să depună un dosar ce conține actele:

Articolul continuă după reclame

cerere tip

copii conforme cu originalul ale cărților de identitate

copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie

extras de cont din care să reiasă IBAN-ul și titularul contului

De asemenea, cadrele didactice în exercițiu, ce vin din învățământul primar bucureștean, care au împlinit cel puțin 40 de ani de activitate și sunt domicialiați ori au reședință în Municipiul București de cel puțin 5 ani, vor primi, din partea Primăriei Capitalei, o plachetă onorifică, plus suma de 1.000 de lei net.

Așadar, alături de cererea-tip privind acordarea premiului ”ÎNVĂȚĂTORII SENIORI – SĂRBĂTORIȚI ÎN AN CENTENAR”, solicitantul va trebui să depună, în perioada 14 ianuarie 2019-14 martie 2019, documente precum:

cerere tip

documente justificiative care să ateste o vechime de cel puțin 40 de ani în învățământ, copie

adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este încadrat beneficiarul la data depunerii dosarului, semnată și ștampilată, din care să reiasă obținerea de rezultate deosebite în activitatea didactică

extras de cont din care să reiasă IBAN și nume beneficiar