Cum te rogi la icoana Domnului Iisus Hristos și la icoana Maicii Domnului! Iată ce să spui, rugăciunile astea sunt de folos în orice zi, nu numai la nevoie

De fiecare dată când mergi la biserică, dar și acasă, este bine să te rogi la icoana Mântuitorului Iisus Hristos și la icoana Maicii Domnului. Iată ce rugăciuni e bine să spună orice credincios.

Rugăciunile la icoana Domnului Iisus Hristos și la icoana Maicii Domnului sunt de ajutor în orice zi, nu numai la nevoie.

Acestea pot fi rostite în biserică, dar și acasă în colțișorul unde sunt păstrate icoanele.

Rugăciunile sunt de ajutor pentru cel credincios, dar și pentru sufletul celor pentru care se roagă.

Rugăciune la icoana Domnului Iisus Hristos

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule,

cerând iertare greșalelor noastre, Hristoase Dumnezeule,

că de bună voie ai primit a Te sui pe cruce

ca sa scapi pe cei ce i-ai zidit

Pentru aceasta, cu mulțumită strigăm Ție:

pe toate le-ai umplut de bucurie, Doamne, Carele ai venit sa mantuiesti lumea. Amin.

Rugăciune la icoana Maicii Domnului

O, Preasfântă Maica a Domnului, primeşte această rugăciune de la nevrednicii robii Tăi

şi roagă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru ca şi nouă tuturor,

Articolul continuă după reclame

celor ce ne închinăm cu credinţă şi cu umilinţă înaintea icoanelor Tale, să ne dăruiască bucurie neaşteptată după trebuinţa fiecăruia.

Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor vieţuiesc în dreapta credinţă!

Pe cei răi fă-i buni! Pe cei rătăciţi întoarce-i pe calea cea dreaptă!

Căsniciile în dragoste şi unire le păzeşte!

Maicilor născătoare de fii dăruieşte-le grabnică dezlegare!

Pe prunci creşte-i! Pe tineri înţelepţeşte-i şi deschide-le mintea spre primirea învățăturilor folositoare, povăţuieşte-i spre cinstirea de Dumnezeu!

Pe cei de un neam, prin pace şi dragoste izbăveşte-i de ceartă şi de vrăjmăşii!

Pe toţi izbăveşte-ne şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit creştinesc,

în pace şi răspuns bun la Judecată a Lui Hristos!

Pe cei adormiti, în credinţă şi pocăinţă, fă-i să locuiască împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii!

Roagă-L pe Fiul Tău, pentru cei ce s-au sfârşit, să le fie milostiv!

Pentru toţi cei plecati fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor,

singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în Cer şi pe pământ, să te cunoască ca pe o sprijinitoare a neamului creştinesc

şi cunoscându-te, să te slăvească pe tine şi prin tine pe Fiul tău, cu Cel fără-de-început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi de Viaţă Făcătorul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.