Cum poti sa dovedeşti vechimea dacă nu mai ai carnetul de muncă

Sunt 7 ani de când nu se mai întocmesc cărţi de muncă pentru angajaţi, unora dintre ei fiindu-le dificil să demonstreze câţi ani au în câmpul muncii. „Adevărul” vă prezintă paşii de urmat.

Potrivit legislaţiei încă în vigoare, adeverinţa de vechime în muncă este noul instrument de atestare a vechimii după desfiinţarea carnetelor de muncă, documente care nu se mai înfiinţează şi nu se mai completează din ianuarie 2011.

De asemenea, din 28 noiembrie 2016, atât angajatorii, cât şi instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să elibereze, la încetarea activităţii persoanelor pe care le-au remunerat, o adeverinţă de vechime, în caz contrar riscând amenzi usturătoare.

Salariaţii au dreptul să solicite acest document angajatorului. Concomitent, angajatorul are obligaţia de a elibera adeverinţa de vechime în muncă în termen de 15 zile de la data solicitării. După data de 1 ianuarie 2011, evidenţa muncii se realizează doar electronic, prin ReviSal.

Obligaţia angajatorului de înfiinţare a unui registru general de evidenţă a salariaţilor fiind stipulată în articolul 34 din Codul muncii.

Adeverinţa de vechime este eliberată doar la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, conform paragrafului 5 al articolului mai sus menţionat:

“(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.“

Între 300 şi 1000 de lei este amenda pe care angajatorul riscă să o plătească dacă refuză să elibereze adeverinţa de vechime. În cazul în care angajatorul, din motive obiective, nu poate elibera adeverinţa de vechime, salariatul poate solicita această adeverinţă de la inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea.

Articolul continuă după reclame

Solicitantul plăteşte un tarif de 20 de lei/document pentru eliberarea adeverinţei de vechime de către ITM, potrivit Ordinului ministrului muncii nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,

nr. 407/2014. Şi Inspectoratul Teritorial de Muncă are obligaţia de a răspunde solicitării de eliberare a adeverinţei de vechime în termen de 15 zile, conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011.

Vechimea în muncă, stabilită până la data de 31 decembrie 2010, se probează cu ajutorul carnetului de muncă.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit anul trecut cine poate fi dat în judecată atunci când fostul angajator nu mai există. ÎCCJ a decis că atunci când angajatorul a fost lichidat, radiat şi nu există acte din care să rezulte raporturile de muncă,

cel interesat să-şi reconstituie vechimea în muncă poate chema în judecată casa de pensii, pentru că aceasta este cea care poate emite deciziile de pensie în baza datelor care certifică stagiile de cotizare, iar hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte vechimea este un astfel de document.

Când astfel de acte există, însă cel interesat nu deţine dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, îl poate acţiona în instanţă pe deţinătorul arhivei pentru a-i elibera adeverinţa necesară.

Instanţa îl poate obliga pe acesta să elibereze o adeverinţă constatatoare a raportului de muncă.

Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de corectitudinea conţinutului adeverinţelor pe care le eliberează în vederea stabilirii drepturilor de pensie.