Vacanțe școlare 2019. Cand începe vacanța de primăvară a elevilor

Elevii se întoc la școală pentru startul semestrului al II-alea al anului școlar 2018-2019, care începe luni, 11 februarie și continuă până pe data de 14 iunie 2019.

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ pentru anul 2019 sunt programate astfel: vacanța de primăvară, care va avea loc între 20 aprilie și 5 mai 2019, şi vacanţa de vară, care începe pe data de 15 iunie și se termină pe data de 15 septembrie 2019.

Când intră în vacanță școlarii, în anul 2019

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat până pe data de 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

Desfășurarea programului ”Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale.

Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.

Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

În anul 2019, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei și al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar.

Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare, potrivit ordinului de ministru al Educației.