Teren pentru tineri 2019. Cum pot solicita și obține gratis pământ de la Primărie

Teren pentru tineri 2019 este un program legislativ prin care aceștia pot solicita și obține gratis suprafețe de pământ de la primărie, pentru a-și construi un cămin.

Conform legii, solicitanții care au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani au de a pretinde autorităților locale atribuirea unei suprafețe de teren, în vederea construitii unei locuințe. Mai apoi, terenul este acordat pentru folosință gratuită, atât timp cât există o casă pe el.

Ulterior, acesta poate fi cumpărat de la stat. Trebuie luat în calcul că demersurile pot începe doar în cazul în care primăria, în care solicitantul își are domiciliul, are la dispoziție teren pentru tineri.

De menționat este că, în cazul în care primăria are la dispoziție terenuri pentru tineri, acestea vor fi și ele atribuite în funcție de anumite criterii de fiecare primărie în parte.

” Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Teren pentru tineri 20119

Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul”, informează avocat.net.

Pentru municipii și sectoarele București, suprafața minimă este de 150 de metri pătrați, iar cea maximă de 300 de metri pătrați. În cazul orașelor, suprafața variază între 250 și 400 de metri pătrați, în schimb ce în comune și sate, suprafața variază între 250 și 1.000 de metri pătrați.

Condiții pentru obținerea terenurilor:

tinerii trebuie să aibă cel puțin 18 și cel mult 35 de ani

nu trebuie să dețină o altă casă ori un alt teren

cererea se epune la consiliul local al comunei, orașului, municipiului, sectorului

Tinerii trebuie să aibă cel puțin 18 și cel mult 35 de ani

Acte necesare:

o copie a certificatului de naștere

copie a cărții de identitate

declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că doritorul nu deține/ nu a deținut în proprietate o locuință/ un teren

declarație similară, dar care se depune la data rezolvării cererii

în 15 zile de la depunere, dosarul este analizat

tinerii trebuie să înceapă lucrările în termen de un an, altminteri, terenul se pierde