Rugăciunea închinată Sfântului Arhanghel Gavriil. Spune-o maine si iti va merge bine

Ziua de 26 martie este specială pentru toți credincioșii. Imediat după Buna Vestire, creștinii ortodocși vor prăznui Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil.

Este prima dintre cele trei sărbători închinate Arhanghelului Gavriil, ingerul care a adus vestea Maicii Domnului.

Rugăciunea zilei de marți. Rostește-o și îți va merge bine

Credincioșii au mereu grijă să rostească rugăciuni, iar ziua de 26 martie nu face excepție. Tradiția creștină spune că în această zi trebuie să-i fim recunoscători Sfântului Arhanghel Gavriil pentru tot ce avem.

De aceea, în ziua în care prăznuim Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil, este bine să rostim și o rugăciune specială, în închinarea sa. Vă prezentăm în rândurile următoare textul integral al rugăciunii dedicate Arhanghelului Gavriil.

„O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă,

şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură.

Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim.

Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi,

Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită,

laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!” .