Noile Modificări ale pensiilor: Cine plăteşte impozit pe venit şi cu cât cresc indemnizaţiile şi punctul de pensie. De când se aplică

Casa Naţională de Pensii Publice a publicat cei zece indicatori de referinţă pentru acest an, precum şi noul cuantum al indemnizaţiilor şi al punctului de pensie, raportate la câştigul salarial mediu brut pe ţară.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 este de 4.162 lei pentru perioada 1 ianuarie – 14 martie 2019 şi de 5.163 lei începând cu data de 15 martie 2019, se arată în indicatorii publicaţi de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

„Pe cale de consecinţă, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2019 este de 4.686 lei”, precizează CNPP.

Ca atare, pentru luna martie, contribuţiile sociale vor fi de 25% din această valoare, respectiv 1.171,5 lei.

În ce priveşte nivelul minim al venitului lunar, începând cu 1 ianuarie 2019, acesta este de 2.080 lei, cuantumul contribuţiei pentru fondul de pensii publice (25%) fiind de 520 lei.

Creşte punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie este de 1.100 lei pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2019, de la 1 septembrie 2019 urmând să fie majorat la 1.265 lei.

Indicele de corecţie pentru anul 2019 este de 1,20.

Cuantumul ajutorului de deces este şi el raportat la salariul mediu pe economie, ceea ce înseamnă că s-a majorat cu 1.000 de lei de la 15 martie.

Pentru perioada 1 ianuarie – 14 martie 2019, ajutorul de deces acordat în cazul decesului asiguratului sau pensionarului a fost de 4.162 lei şi de 2.081 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Începând cu data de 15 martie 2019, acesta a fost majorat la 5.163 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi la 2.582 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Articolul continuă după reclame

Şi indemnizaţia socială se majorează

Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 640 lei pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2019 şi de 704 lei – începând cu 1 septembrie 2019.

În ceea ce priveşte indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, aceasta a crescut de la 880 lei (1 ianuarie 2019 – 14 martie 2019), la 1.012 lei începând cu 15 martie 2019.

„Veniturile lunare din pensii care depăşesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%”, precizează CNPP.

Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Contribuţia la sistemul public de pensii diferă, în funcţie de încadrarea în muncă:

25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.