Ministerul Agriculturii dă gratis sute de milioane de euro! Care sunt cele mai căutate proiecte

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală, a anunțat că urmează să publice ghidul soliciantului pentru o nouă sesiune de primire proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru sub-măsura

“Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta infrastructura de irigații, în data de 28 ianuarie 2019”.

În cadrul sesiunii ce urmează a se deschide, aferentă sub-măsurii, suma disponibilă pentru selecţia proiectelor va fi de 200 milioane euro, depunerea urmând a se face la nivel naţional.

Alocarea publică a sub-măsurii este de 441 milioane euro, până în prezent fiind lansate 2 sesiuni de depunere proiecte la nivel naţional cu o alocare de 368 milioane euro şi una la nivelul zonei ITI Delta Dunării cu o alocare de 7 milioane euro.

În cadrul sesiunilor deja lansate au fost depuse 233 proiecte, fiind selectate 199 proiecte în valoare de 195,8 milioane euro şi contractate 192 proiecte în valoare de 187,2 milioane euro.

Cei care pot depune cereri pentru a accesa fonduri sunt organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI/FOUAI) înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

Vor fi finanţate proiectele a căror valoare maximă eligibilă este de un milion euro pe proiect şi care vizează modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, respectiv modernizarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune, inclusiv a clădirilor aferente acestora, precum şi racordarea la utilităţi, sistemele de contorizare a apei, inclusiv construcţia/modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat.

OUAI/FOUAI vor putea primi finanţare pentru achiziţia de echipamente de irigat în limita a maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Detalii privind modul de accesare sau alte informaţii relevante sunt disponibile pe paginile Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi MADR.