Apare un nou tip de pensie în România. Cine poate beneficia de aceasta

Un nou tip de pensie se află în pregătire în România, proiectul de lege aflându-se în dezbatere publică, urmând ca apoi să intre pe ordinea de zi a Comisiei de muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor.

Pentru acest nou tip de pensie, pensia ocupațională, românii vor putea cotiza cu o parte din salariul brut.

Potrivit prevederilor proiectului de lege propus de Ministerul Muncii, schemele de pensii ocupaţionale vor fi furnizate de administratori cu consultarea angajaţilor, dreptul de a propune o schemă de pensii ocupaţionale aparținând angajatorului, singur sau prin asociere cu alţi angajatori.

Contribuţia la un fond de pensii ocupaţionale poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii ocupaţionale.

Proiectul prevede ca încadrarea în muncă a unei persoane să nu poată fi condiţionată de participarea la o schemă de pensii ocupaţionale.

De asemenea, nu se pot face reţineri din salariu pentru contribuţii la o astfel de schemă fără acordul scris al persoanei respective.

Proiectul de lege prevede ca dreptul la pensia ocupaţională să înceapă la cererea angajatului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; au fost plătite contribuţii minimum 7 ani;

respectiv activul personal este cel putin egal cu suma necesară obţinerii pensiei ocupaţionale minime prevăzute prin normele adoptate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, acesta poate primi suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani