Alocații copii, mărite din aprilie 2019. Când intră alocația pe card

Alocații copii mărite 2019. Alocațiile de stat pentru copii au fost majorate de 1 la aprilie. În fiecare lună, alocațiile intră pe card în același interval, excepție făcând doar cazurile speciale, de exemplu sărbătorile, când se poate întâmpla ca plata să se facă mai devreme.

Alocații copii mărite 2019.

Începând de la 1 aprilie, alocațiile copiilor de până la doi ani s-au majorat de la 200 de lei, cât este valoarea lor în prezent, la 300 de lei pe lună, iar copiii cu vârsta de până la 18 ani vor primi 150 de lei pe lună, față de cei 84 de lei pe care îi primesc în prezent.

De asemenea, tot 300 de lei vor primi și copiii sau tinerii cu handicap cu vârsta de până la 18 ani.

Alocația mărită. Când intră alocația pe card 2019

Alocația mărită în 2019 va intra începând cu luna mai, când se plătesc alocațiile de stat pentru copii aferente lunii aprilie 2019.

Când intră alocația pe card

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

În cazul în care a fost specificată plata pe card, alocațiile intră începând cu data de 10 a fiecărei luni, plata fiind făcută pentru luna aferentă.

În situaţia în care , după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, reprezentantul legal optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare

Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal, depune o cerere în acest sens;

Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia;

Alocație pentru copil. Cine poate beneficia?

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata dreptului se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Copiii în vârstă de până la 18 ani sau peste 18 ani dacă frecventează cursurile școlare până la terminarea acestora fără întrerupere.

Valoare alocații mărite 2019

300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 2 ani;

150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 -18 ani;

300 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0 -18 ani;

Acte necesare alocație copil:

– cerere tip

– acte de identitate părinți (copie și original)

– certificat naștere copil (copie și original)

– certificat de căsătorie (copie și original)

– extras de cont în original cu semnatură și ștampila băncii pe numele titularului alocației (dacă se dorește plata în cont)

După caz ( acte în copie+originale):

– livretul de familie

– hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț

– hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției

– hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției

– alte situații.

Plata indemnizației de creștere sau a alocațiilor pentru copii

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăti şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti sau a primăriilor din localitate.